Sistemske ploče PROFIX®
Sistemska ploča PROFIX®
Sistemska ploča PROFIX® - S16
Cevi PROFIX® sa difuzijskom izolacijom
Al - lamele
Razdelnici od nerđajućeg lima
Regulacioni setovi
Hidraulične skretnice
Ormarići za ugradnju razdelnika
Koso-stojeći regulacioni ventili Oventrop
Set za regulaciju Unibox
Regulacija za podno grejanje
Pričvrsna letva za zidno grejanje
Plastifikator
Pribor

Sistemska ploča PROFIX® - S16

PROFIX® - S16 sistemska ploča - jedina ploča, koja omogućuje univerzalnu pripijenost cevi podnog grejanja i kod minimalno raspoloživih visina.

PROFIX® - S16 hidroizolaciona profilna ploča je naš NOV vlastiti proizvod prilagođen svim potrebama i propisima i kada smo ograničeni visinom za izradu podnog grejanja.
Ploča PROFIX® - S16 odgovara toplotnoj, protivbučnoj i protivpožarnoj zaštiti.

PROFIX® - S16 hidroizolaciona profilisana ploča je sastavljena od hidroprofilisane folije debljine 0,6 mm i izolacione profilisane ploče sa geometrijom, koja sa gornje strane omogućuje izvanredni oslonac za cevi od 12-16 mm, sa vođenjem cevi na konstantom razmaku 80 mm; a sa donje strane ima protivbučne prigušnice.

Neke osnovne karakteristike:

  • kvalitetno vođenje cevi dimenzija od Ø12 do Ø16;
  • kvalitetno zalivanje cevi košuljicom;
  • dobro podnošenje opterećenja kod montaže sistema;
  • cevi se postavljaju sa cevnim razmakom od 80, 160, 240, 320 mm;
  • omogućuje pokrivanje ivica ploča kod postavljanja;
  • naknadno dobijena zvučna izolacija sa prigušnicama pod pločom;
  • jednostavna i brza montaža;
  • otporna na vatru u klasi B1.


 

PROFIX® - S16 35

šifra gustina visina izolacije ukupna visina EPS površina
09SP35DT3 30 kg/m3 10 mm 35 mm F-B1 0,82 m2

*pakovano 10 kom / 8,2 m2

Upit
Za projektante
DT-SO company, d.o.o.
Krnješevačka 1/5
22310 Šimanovci
mapa lokacije
+381 22 480 546
+381 22 480 546
dtsocompany@
eunet.rs